top of page

שלמה מלר

יועץ עצמאי לתכנון כלכלי וניהולי

עברית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

קריירה של 40 שנה כיועץ עצמאי חיצוני לתכנון כלכלי, בעיקר בתחומי התעשייה לסוגיהם, כולל ניהול פרויקטים של הבראה עסקית.
BA + MA במדע המדינה ויחסים בינל"א. רס"ן במיל', שירות ביחידות קרביות וניסיון בהתאם.

כתר בלי ארץ – איך נייר המגנה כרטה פרץ את חומות האבן

המגנה כרטה, אותו חוזה מפורסם, נמצא בתודעה שלנו כבר למעלה מ- 800 שנה. למה חשוב להכיר את ההסכם הזה, מדוע הוא רלבנטי לימינו אלו כמו לפני 800 שנה ? כי העקרונות של הפרדת רשויות, הליכי משפט הוגנים, כלכלה חופשית, חופש תנועה לפרט – כל אלו מוסדו על ידי המגנה כרטה. ועוד – שינוי מאזן הכוחות על ידי המגנה כרטה הוא שיעור לדוגמה בשלטון (... ושלטון כושל), במו"מ שבו מתרגמים פוזיציות לניצחונות, והרבה לפני מקיאוולי – האינטרסים כבסיס חובק כל.
היסטוריה בקליפת אגוז - מלוכה שנכשלה, אצולה בריטית שהתחזקה, מאזן כוחות שהופר (כישלונות המלך יצרו התנגדות לשאיבת כסף מ....). להבהרה – ההרצאה אינה רדיקלית, כלומר לא מציגה את האירועים מבעד לחריר סובייקטיבי, אלא מאירה ומבהירה ומקשרת בין מושגים לתהליכים.

אני רק שאלה – משאלי העם שזעזעו

משאלי עם, נשמע אולי כמו נושא אקדמי יבשושי, זר לרובנו, ומה כבר מעניין.....
אבל משאלי עם הם כמו נפצים בתוך חבית של חומר נפץ. ולמי שמבקש אנלוגיה אחרת – אבן בתוך ערוץ נחל במדבר, שמשנה את כיוון הזרם בשיטפון....
אני רוצה לספר על משאלי עם שהיו כאלו - 1958 - סופה של הרביעית.... 2016 - האיחוד, מה יהיה עליו ? שוויץ - ממלכת המשאלים, ארה"ב – שיטת יסוד בדמוקרטיה.
קצת פרטים "טכניים" – מה זה בעצם? זה מחייב או לא? יש כללים?
מהם השיקולים של שני הצדדים – הממשלה והאזרחים – לקיום משאלי עם, ומה אפשר ללמוד מזה.

השותף שהוכפף – איך ניצחו קארדוול וגלדסטון המדינאים את הרמטכ"ל

הצבא הבריטי, קסדות שטוחות, סרג'נט-מיג'ר משופם, דגלים וחצוצרות. הסיפור על ניצחון ולא בחרב, שבדרך להגשמתו נפלו למעלה ממיליון, ופניה של הממלכה כנראה השתנו. מאיפה נולדה האקסיומה שהצבא כפוף למדינה? השינוי בשיטות הלחימה כזרז לשינוי במעמד הצבא. איך שונתה שיטת "הפנסיה" של הקצונה הבריטית טרם הרפורמה, שיעור מעניין במיוחד !
רפורמות גדולות פוגעות באינטרסים גדולים – הכרה, תיאור, המחשה.
ההרצאה מתמקדת בדרך שבה שונה מצב קיים מושרש, לטובת מצב חדש יעיל.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page