top of page

שמוליק בשן

בוגר היחידה הממלכתית לאבטחת אישים

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

מרצה, ומנחה בנושא ה"אבטחה המונעת ככלי לצמצום פעולות הטרור". כיצד מצליחה מדינת ישראל למנוע התקפות טרור ולבטל לחלוטין את תופעת המחבלים המתאבדים. עוד בהרצאה אימונים מיוחדים, 'תירחוש' מצבי קיצון, צורת חשיבה מקורית ושיטת התעדוף שהביאו לתוצאות מדהימות. ההרצאה מלווה בפרשיות מרתקות שקרו והמרצה קשור אליהם בצורה עקיפה ומכווינה.
בוגר היחידה הממלכתית לאבטחת אישים ושימש כראש תחום חבלה בשירות הביטחון, מרצה בכל העולם לאוכפי חוק ומאבטחי מתקנים אסטרטגיים. מוביל את תחום "מניעת חבלה" בקורסי מנב"טים בישראל.

הלחימה בטרור - מעל ומעבר לדמיון

תחום האבטחה ובעיקר אבטחת מתקנים קריטיים מאופיין בעידן המודרני בחשיבות הניהול שמחזק בעיקר את תחום המניעה! בשונה מהשיטה בעולם שמסתמכת על סיכול. התפקיד הראשי בתחום האבטחה הוא לנהל, להציב, לפקד ולהנהיג את הגורם האנושי וכך למנף את רמת המאבטחים והאבטחה לדרגה מכסימלית.

מאחורי הקלעים של היחידה הממלכתית לאבטחת אישים - מבט אישי

אסופת סיפורים מרגשים, מרתקים וגם מצחיקים מחיי היחידה ומנסיונו האישי של שמוליק בשן

מפגשים בעלי סיכוי אפסי להתרחש ... שאכן התרחשו!

מפגשים מדהימים בין קרובי משפחה שנפוצו אחרי ה"שואה" ושלא היה להם שום סיכוי להתרחש! ואכן, התרחשו על אף הסיכוי הקלוש. מרתק מפתיע ביותר ובעיקר מרגש עד דמעות. שני סיפורים יוצאי דופן מהממים שהתרחשו כנגד כול הסיכויים האפשריים.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page