top of page

שמעון דורון

לשעבר יו"ר הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

שמעון דורון, לשעבר יו"ר הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב, הוא דור שני לניצולי שואה. שימש בעבר סמנכ"ל תכנון ארגון ולוגיסטיקה באוניברסיטת בר אילן, בעלים של חברה לייעוץ אסטרטגי, חבר בפדרציה הספרדית הלאומית, חבר הנהלת מרכז הארגונים של ניצולי שואה.

היומן הגנוז ממחנה הריכוז ג'אדו, לוב

היומן העומד במוקד ספר זה נכתב בסתר, במחנה הריכוז ג'אדו, שפעל בלוב בתקופת מלחמת העלם השנייה. יוסף דעדוש, אביו של שמעון דורון, ממנהיגי הקהילה היהודית שבבנגזי, כתב אותו מדי לילה בעיפרון, על גבי נייר סופג, תוך הפרת הפקודות של הקלגסים הנאצים.
במשך למעלה משבעה עשורים היה היומן הגנוז מוסתר תחת ערימות של ניירת, מסמכים ותצלומים. נדרשו ארבע שנים נוספות כדי לפענח את כתב היד הכתוב באיטלקית, שחלקים ממנו נספגו אל הדפים, דהו, ואף נעלמו לחלוטין מתחת לכתמי שומן ועובש.
היומן היחיד שנכתב במחנה ג'אדו והמחקר ההיסטורי שנעשה בעקבותיו מעניקים הזדמנות נדירה להציץ אל שגרת הגיהינום של ג'אדו ואל אירועים שתועדו בזמן אמת, החל מהוצאת היהודים מבתיהם בבנגזי, דרך הובלתם למחנה הריכוז וכלה בכל תקופת המעצר במחנה.
תיאוריו של יוסף דעדוש חושפים תמונות של אימה, רעב, מחלות ומוות, אך מנגד הם מדגישים את זקיפות הקומה היהודית ואת העמידה הנחושה של עצורי ג'אדו אל מול ההתעללות, ההשפלה וסכנת המוות שהפכו לשגרת יומם.
בתוך כך נחשף צומת של גורלות חיים ומוות, שבו ניצב בו יוסף דעדוש, כאשר סירב להזדמנות שנקרתה לו להיחלץ מרשימות המשלוח אל ג'אדו. הוא הישיר מבט ואמר: "למקום שאליו הולכים כל אחַי היהודים – אלך גם אני".

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page