top of page

אלי נחום

חוקר אנטישמיות

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

שמי אלי נחום ושימשתי כקצין מודיעין במשרד ראש הממשלה בתל אביב. ב-17 השנים האחרונות עסקתי במחקר אנטישמיות, וכיום משמש יועץ להסתדרות הציונית העולמית.
אני מרצה עם הרצאתי הייחודית "פניה של האנטישמיות" בפני קהלים מגוונים כמוסדות חינוך, גופים ציבורים, מוסדיים וממלכתיים וכן גופים פרטיים ועסקיים. ההרצאה סוקרת ומנתחת את פני האנטישמיות בעולם כיום. ההרצאה שאני מעביר עוסקת באנטישמיות ובנקודות ההשקה שבין סוגיה השונים.
לתפיסתי, האנטישמיות הינה תופעה ייחודית שלא השתנתה מעולם, היא רק שינתה את צורתה. האנטישמיות שאתם מכירים ונחשפים אליה בדרך כלל בתקשורת, אינה חזות הכל. ישנם רבדים וסוגים של אנטישמיות שעליהן אני מרחיב.

"פניה של האנטישמיות"

ההרצאה "פניה של האנטישמיות" אינה תיאורטית. היא מסקרנת ובועטת ובה אציג גישה מעניינת לאנטישמיות בשילוב הגדרות קשיחות לצד דוגמאות רבות להבנת הבעיות, החזיתות והפתרונות לאנטישמיות ומידי פעם אשלב חוש הומור שיפיג את הקושי..

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page