top of page

אל'מ זאב רז

טייס מוביל בהפצצת הכור העיראקי

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

טייס קרב לשעבר, אשר פיקד בסוף שנות השמונים על בית הספר לטיסה של חיל האוויר הישראלי, שינה את מבנה קורס-הטיס ועשה את הצעד הראשון שהוביל לאקדמיזציה של הקורס. במהלך שירותו, השתתף בפעילויות רבות אשר הבולטת הייתה בשנת 1981, הובלת ההתקפה על הכור הגרעיני העיראקי, במהלכה פיקד על הובלת שמונה מטוסי 16 בטיסה ממושכת מעל שטח אויב. במהלך ההתקפה הופל 16 טון של חומר נפץ במטרה להשמיד את הכור של סדאם חוסיין.

מבצע אופרה - השמדת הכור העיראקי - סיפורו של טייס הקרב המוביל בפעולה

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page