top of page

דר' ישע עקרון

הנחלת ערכי הפלמ"ח

עברית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

דר' ישע עקרון הוא חבר קיבוץ משמר העמק וזוכה פרס יו"ר הכנסת לאיכות חיים על תרומתו להנחלת הערכים לדור הצעיר, לחיילות צה"ל ולעם ישראל. במשך עשרות שנים משלב דר' עקרון את הנחלת ערכי הפלמ"ח עם לימודים אקדמאיים. האתר 'מערת הפלמ"ח', ישע ולאל'ה רעייתו הפעילו בקיבוצם משנת 1989, הפך אבן שואבת לרבים.

שמונים שנה לפלמ"ח

הפלמ"ח בפרספקטיבה היסטורית, למה הוקם ותרומתו לצה"ל ולהקמת המדינה. ההרצאה משולבת בסיפורי גבורה, מצגת שירה בציבור וסרט.
"מחלקת המסתערבים של הפלמ'ח" סיפורי גבורה ייחודיים שטרם סופרו על גיבורים עלומים ותרומתם הייחודית שנמשכת עד היום. ההרצאה מלווה במצגת, שירה בציבור וסרט.
"המחלקה הגרמנית והנוקמים בנאצים." דמותו של המפקד שמעון אבידן ועלילות הנוקמים בנאצים. סיפורי גבורה שלא נודעו עד היום.
ההרצאה מלווה במצגת, סרט ושירה בציבור.

"אומתם לא ידעה בצאתם לדרך"

על מחלקת המסתערבים של הפלמ"ח

הזהות הכפולה של ילדי המסתערבים

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page