top of page

סא'ל (מיל.) ספואן מריח

קצין צה'ל, בן העדה הדרוזית

עברית, ערבית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

איך מרגיש מיעוט פטריוטי אך לא יהודי במדינת הלאום היהודית

זהות ושייכות: מרכיבי הזהות והקונפליקט המובנה של זהות ישראלית בקרב מיעוטים בישראל

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page