top of page

קוקו בן-סימון

לשעבר רכז מודיעין במשטרת ישראל

עברית, צרפתית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

קוקו בן-סימון נושא דרגת רב-נגד במשטרת ישראל, רכז מודיעין מצטיין בדימוס, עם למעלה מ-30 שנות ניסיון בתחום המודיעין והפלילים. במהלך שירותו תכנן והוציא לפועל עשרות מבצעים ועסק רבות בנושאי האלימות, הפשיעה בחברה הערבית והסמים. בין תפקידיו, קוקו היה המדריך הראשי בקורס "מודיעין וסוכנים" במכללה הלאומית לשוטרים והכשיר עשרות רכזי מודיעין תחתיו. קוקו מביא את הניסיון שלו לסדרת הרצאות 'בועטות' המשלבות את ניסיונו האישי, נתונים מהשטח, היסטוריה וכן מבט לעתיד.

הפשיעה בחברה הערבית בישראל

ההרצאה עוסקת בהיקף התופעה, סיבות עיקריות, דוגמאות מהשטח, סוגי הפשיעה, חמולות מליציות וסכסוכים, ודרכי התמודדות.

היכרות עם עולם הסמים

ההרצאה עוסקת בהכרת מושגים בסיסיים, תחומי ההשפעה, חוק הסמים, משפחות סמים עיקריות. במהלך ההרצאה אנו לומדים כמה "משתלם" להיות סוחר סמים ומהם דרכי ההפצה של סוחר סמים. בנוסף, ההרצאה נוגעת בקצה המזלג גם בסכנות בעקבות השימוש בסמים השונים.

אירגוני פשיעה ומשפחות פשע

ההרצאה עוסקת בהיקף התופעה, מאבקי שליטה, סכסוכים ושיתופי פעולה, מבנה הארגון/משפחת הפשע, משיכה למוקדי כוח, אכיפה וענישה, ומבט אל העתיד.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page